Jangan sesekali bercakap dengan sayur-sayuran pelajar