Seorang pelajar berlatih membuat bayi gula bersama ayah gulanya.....