เพียงแค่ทุบเธอแบบนี้เท่านั้นเธอก็จะไปถึงจุดสูงสุดได้

คุณอาจชอบ?