ฉันมักจะหงุดหงิดแต่ฉันก็ยังทนต่อการขี่ม้าได้

คุณอาจชอบ?